Privacy

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AVG) in werking getreden. Ook wij zullen aan deze wet voldoen.

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze klanten gewaarborgd wordt. Bij het aanbieden van onze diensten worden persoonsgegevens verwerkt, zoals naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het leveren en het optimaliseren van onze diensten, het oplossen van technische problemen en de beveiliging van ons netwerk.

Voor het optimaliseren van onze diensten, kunnen wij onze klanten nieuwsbrieven sturen.

Indien u dit niet (meer) wenst kunt u zich door middel van het aanklikken van een link in de betreffende nieuwsbrief afmelden.

Voor zover mogelijk garandeert Romantische Rijksmonumenten de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke (technische en organisatorische) middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Op grond van de Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten.

Het gaat daarbij om inzage in uw gegevens, correctie van uw gegevens, bezwaar en verwijdering van uw gegevens. 

Indien u een beroep wilt doen op deze rechten, vragen wij u contact met ons op te nemen, per brief of e-mail.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop Romantische Rijksmonumenten uw privacy waarborgt, vragen wij u contact met ons op te nemen zodat wij samen een oplossing kunnen vinden.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens bewaren vragen wij u contact met ons op te nemen, per brief of e-mail.